Socrates op de koffie

Intervisie op de werkvloer.

De filosoof Socrates was een slimme vragensteller. Dit kunnen we afleiden uit de notulen van zijn leerling Plato waarin duidelijk te lezen is dat Socrates louter met vragen stellen zichzelf en anderen tot inzichten bracht. Deze wijze inzichten hebben ons gebracht tot de Socratische intervisie methodiek. Hiermee kunnen we complexe problemen bespreekbaar maken binnen het team. We weten dat tijd schaars is binnen elke organisatie en dat problemen vaak worden geparkeerd.

Met deze intervisiemethodiek wordt aangetoond dat teamproblemen snel en functioneel in kaart worden gebracht en gezamenlijk wordt gezocht naar een mogelijke oplossing  aan de hand van het 7 stappenplan. De resultaten kunnen ’s anderdaags toegepast worden op de werkvloer.

Inhoud

 • Wat is intervisie en wat is het niet?
 • Voorwaarden voor succes bij intervisie
 • Omgeving van vertrouwen creëren
 • 7 stappenplan
 • Oefenen en ervaren van intervisies met en zonder procesbegeleider

Methodiek

 • Leergesprekken
 • PPT
 • Individuele opdrachten
 • Groepsopdrachten
 • Intervisie oefenen met interne actuele casussen

Resultaat

 • Je begrijpt wat de Socratische intervisie methodiek inhoudt
 • Je kent het belang en de waarde van intervisie
 • Je kan ontspannen deelnemen aan een intervisie
 • Je kan jouw eigen casussen brengen tijdens een intervisie
 • Je kan de resultaten van een intervisie borgen

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor iedereen.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12