Stress? Heerlijk, laat maar komen

Integriteit.

Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met fijne en minder aangename situaties wat voor de nodige spanning en stress kan zorgen. Deze opleiding is een concrete vorm van primaire preventie. De begrippen stress, overspanning en burn-out worden in kaart gebracht. Wij starten met het leren zorg dragen voor zichzelf. Zelfzorg heeft aandacht voor de eigen kwetsbaarheid en draagt bij tot de verbetering van de zorg voor anderen. Zelfzorg wordt benaderd vanuit een fysieke, psychische, socio-emotionele en professionele context. Aandacht voor het evenwicht in de work/lifebalans: zoeken naar en bereiken van evenwicht tussen draagkracht en last.

De inzichten en vaardigheden worden bijgebracht met leuke praktijkoefeningen en zelftests. Doelstelling is te komen, tot proactieve inzichten om zodoende te resulteren in een ‘gezonde’ attitude van stresshantering en -beheersing, toepasbaar op en rond de werkvloer.

Inhoud

 • Wat is stress? Positieve en negatieve stress? Vicieuze cirkel? Jobstress
 • Balans draagkracht en draaglast
 • Beïnvloedende factoren
 • Zelfreflectie
 • Relaxatie en anti-stresstips

Methodiek

 • Via leergesprek komen we tot verschillende begrippen
 • Via visuele voorstelling van een balans wordt de eigen draagkracht en draaglast geschetst
 • Een stellingenspel brengt ons tot de beïnvloedende factoren van stress
 • Aan de hand van een stresstest komen we tot het detecteren van de eigen stressfactoren
 • Daadwerkelijk uitvoeren van relaxatieoefeningen

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de begrippen stress, positieve en negatieve stress, burn-out
 • Je kan een balans opmaken van draagkracht en draaglast
 • Je kent de beïnvloedende factoren van stress
 • Je kan jouw eigen stressfactoren detecteren
 • Je kan één of meerdere relaxatieoefeningen toepassen

Duurtijd

2 dagdelen ( 2* 3,5 u)

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor iedereen. Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12