Tips & tricks in het motiveren van jouw medewerkers

Leidinggeven / coachen.

Streeft u als leidinggevende dagelijks naar gemotiveerde medewerkers en hieraan gekoppeld gelukkige klanten? Heeft u nood aan extra tips om  te zorgen dat medewerkers zich goed voelen in uw organisatie? Toverformules bestaan hiervoor jammer genoeg niet. Als leidinggevende heeft u wel een belangrijke rol om uw medewerkers te ondersteunen en goed te laten voelen.

Tijdens deze interactieve opleiding staat u als leidinggevende stil  bij uw eigen motivatiebronnen en leert u hoe u dit kan gebruiken om uw medewerkers te motiveren en te coachen. Na afloop gaat u naar huis met veel tips over hoe u en uw medewerkers gemotiveerder aan de slag kunnen. Dit helpt om absenteïsme tegen te gaan en meer betrokken medewerkers te krijgen. Samen werkt u aan meer werkbaar werk! 

Inhoud

 • Motivatiebronnen van jezelf en van jouw medewerkers
 • Inzichten in de eigen structuren
 • Wat werkt wel en niet in het motiveren van de andere
 • Wat kan participerend management betekenen binnen mijn organisatie?
 • Motiverende gesprekken

Methodiek

 • Via leergesprekken komen we tot verschillende begrippen
 • Workshops met diverse methodieken van brainstormen omtrent motivatiemethodieken
 • Ervaren wat participerend management is
 • Intervisiegesprekken
 • Workshops

Resultaat

 • Je kent je eigen motivatiebronnen en die van jouw medewerkers
 • Je begrijpt wat participatie management is
 • Je kan motiverende gesprekken voeren
 • Je kan verschillende methodieken qua motiveren en coachen gebruiken
 • Je hebt inzicht in goede voorbeelden van andere deelnemers

Duurtijd

2 dagdelen ( 2 * 3,5 u )

Locatie

In uw organisatie of op
een gehuurde externe locatie in
stad of gemeente naar keuze.

Prijs

Subsidies VVSG – Diverscity  – // niet leden gelieve contact nemen met TalentIndex

Praktische info

Geschikt voor leidinggevenden.
Aantal deelnemers: min. 6 / max. 12