Werkbaarheidscheques

Vlaamse ondernemingen stimuleren

de werkbaarheid van hun medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren.

TalentIndex is een erkende externe partner die mag werken met werkbaarheidscheques. TalentIndex kan je helpen met verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding voor aanpassing aan de werkpost en arbeidsorganisatie, competentieversterking, versterking van het psychisch welbevinden, uitrol van deze acties naar aanleiding van een risicoanalyse of scan.

Wat?

Vlaamse ondernemingen stimuleren om de werkbaarheid van hun medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren.

 • Vanuit Departement Werk en Sociale Economie
 • Maximaal 10.000/ondernemingsnummer
 • Maximaal subsidie van 60% van de totale kosten
 • Minimale private inbreng vereist van 40% van de totale kosten
 • Projectduur 6 maanden
 • Einde subsidie 31.12.2021
 • Uit te voeren met een externe erkende WSE partner

Hoe?

Cheques kunnen ingezet worden voor:

 • Aankopen van een scan
 • En/of het inkopen van begeleiding bij het uitvoeren van een meting/scan
 • Drie elementen apart of gecombineerd! Engagement van de onderneming om verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse

Begeleiding kan inhouden:

 • Rapporteren over de werkbaarheid
 • Opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan maatregelen of verbeterprojecten
 • Monitoring van de verandering op vlak van werkbaar werk

Mogelijke trajecten binnen jouw organisatie:

▪Lerend netwerk nieuwe stijl!

▪Creatieve teambuilding

▪Great place to work

▪Participatie en co-creatie traject

▪Persoonlijke groeitrajecten

▪Het geheim van (leiderschaps-) ontwikkeling